Jeugdhuis De Plataan

De Plataan is een open huis voor en door jongeren

EEN/HET/ONS JEUGDHUIS ZOALS WIJ HET ZIEN...

Van bij de aanvang van het de vzw Jeugdhuis De Plataan stond het principe: "Een Jeugdhuis is een plaats VOOR jongeren en DOOR jongeren" centraal en tot op vandaag is dat nog steeds ons motto!


VOOR JONGEREN

In een jeugdhuis kan ELKE jongere terecht. Jongeren beschouwen we als personen tussen 12 – en 26 jaar. Een heterogene groep dus: iemand van 14 jaar kan je niet vergelijken met iemand van 20 jaar. Bij het maken van beleidskeuzes zal steeds rekening moeten gehouden worden met deze leeftijdsverschillen. De programmatie van de activiteiten wordt gezien dit gegeven ook veel complexer.


DOOR JONGEREN

De jongeren zelf runnen het jeugdhuis: het beheren van de vzw, het organiseren van activiteiten, het openhouden van de instuifplaats,... Elke jongere heeft het recht om bij de organisatie betrokken te worden.


EEN ECHT HUIS

De naam jeugd-HUIS is niet gestolen. Jongeren moeten er zich thuis voelen, er zich vrij en op hun gemak voelen. Het jeugdhuis wordt téveel bekeken als jongerencafé, er moet ook plaats zijn om andere dingen te doen die men in een gewoon café niet doet. Een televisie, een leeshoek, een collectie gezelschapspellen, een bundel tijdschriften en stripverhalen, ... het zijn dingen die in een jeugdhuis thuishoren.


EEN OPEN HUIS

Aansluitend op het vorig punt moeten we streven naar het bereiken van een zo ruim mogelijk publiek. Een kleine drempel om bij de werking van het jeugdhuis betrokken te worden moet steeds in het oog gehouden worden. De structuren (kern-Raad van Bestuur) moeten voor iedereen heel duidelijk en anti-bureaucratisch ervaren worden.


JEUGDHUIS ALS PLAATS WAAR JONGEREN HUN EIGEN ACTIVITEITEN KUNNEN ORGANISEREN

Welke activiteiten? Alle socio-culturele activiteiten waarvoor jongeren interesse tonen.


JEUGDHUIS: PLAATS VOOR DE JONGERENCULTUUR, PLAATS VOOR HET EXPERIMENT, HET ALTERNATIEVE

In een jeugdhuis moeten activiteiten kunnen gebeuren waarin de jongeren van vandaag zich kunnen uitdrukken op hun eigen manier. Plaats voor alternatieve activiteiten of een unieke invalshoek om een activiteit te organiseren is mogelijk en wenselijk. Het resultaat mag niet op de eerste plaats beoordeeld worden op de hoeveelheid jongeren die het project uitwerken of deelnemen aan het project, maar in de eerste plaats op de originaliteit en de mate waarin de jongeren voelen "hun eigen ding" gedaan te hebben. Jongeren moeten aangemoedigd worden om open te staan voor nieuwe dingen. Voorbeeld: een covergroep kan mooi zijn, maar soms moet men ook durven kiezen voor andere groepen of jong aanstormend talent.


HET JEUGDHUIS ALS CENTRALE JEUGDVERENIGING IN DE GEMEENTE, HET JEUGDHUIS ALS VOORBEELD

Het jeugdhuis moet bij de mensen een positief imago oproepen. Dit kan door vele factoren bereikt worden: door de manier van werken, door de persoonlijkheid van de medewerkers, door de aard van de activiteiten, door een goed P.R. – beleid. Wat betreft de activiteiten moet het jeugdhuis een sociaal engagement vertonen. Meewerken aan welzijnswerk, vrijwillig meewerken aan lokale initiatieven, meewerken met andere (jeugd)verenigingen


Anderzijds is onze houding erg belangrijk: een positieve ingesteldheid in de jeugdraad tegenover andere verenigingen, een goede relatie met de jeugddienst, goeie contacten met scholen, ouders, de bibliotheek, sport- en cultuurdienst,... zijn erg belangrijke dingen om opbouwend te werken.

Wanneer?

  • Vrijdag na de schooluren tot zondag gratis toegang voor iedereen.

  • De kostprijs houden we zo laag mogelijk voor de leden.

Jeugdhuis De Plataan