Van Monck Autonomous Gym

Een boksclub zonder lidgeld met gedeelde verantwoor­delijkheid

Van Monck Autonomous Gym is een boksclub waar mensen kunnen trainen om  sterke en weerbare individuën te worden, zowel fysiek als mentaal. Iedereen die zich in onze visie kan vinden, is welkom om mee te komen  trainen. 


Autonoom
Als  club organiseren we onszelf op eigen krachten. Niemand heeft er vast  leiderschap, integendeel: er is een gedeelde verantwoordelijkheid over  het reilen en zeilen van de gym. Er zijn geen klanten, enkel  participanten. Daarmee bedoelen we dat iedereen in de club zijn/haar/hun  steentje bijdraagt op zijn/haar/hun eigen maat. 


Geef je graag training? Fantastisch, iedereen die dat wil mag training geven. Hou je het liever  bij windels uitwassen? Top, elke taak is evenwaardig en elk engagement  wordt geapprecieerd. 


Er zijn geen subsidies, commerciële sponsors of vast lidgeld. We werken op basis van vrije bijdrages van boksers. Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud van de club, niemand wordt betaald. Je geeft wat je kan.


Samen
Bij  VMAG streven we een toegankelijke, vrije en participatieve sfeer na. Vanzelfsprekend betekent dat dat we tegen racistisch, seksistisch, homo/transfoob en ander discriminerend gedrag zijn. 


We trainen samen om onszelf en elkaar lichamelijk en geestelijk versterken. We willen een  lerende en zorgende groep mensen vormen, waarbij we onze idealen in de  praktijk brengen. Daarom zijn we niet competitief. We veroordelen niet wie competitief wil boksen, maar in VMAG gaat het niet over winnaars of verliezers of over wie het meest fit is. Iedereen krijgt evenwaardige  aandacht en ruimte voor zijn/haar/hun groeiproces. 


Bij het trainen met anderen, checken we expliciet af wat oké is voor de beide bokspartners. We slaan enkel op elkaar met wederzijdse toestemming. We steunen je je grenzen te verleggen, maar forceren niemand. Je kiest altijd zelf welke  oefeningen je met wie mee doet. Niemand is perfect, we groeien samen!


Boksen
Met  boksen gebruik je je ganse lichaam van kop tot teen. Door te oefenen op technische coördinatie, souplesse, kracht en uithouding leer je jezelf  én anderen beter kennen. Als gevechtssport traint het je beheersing en zelfzekerheid waardoor je meer voor jezelf en anderen leert opkomen. Zo bevorder je je fysieke en mentale weerbaarheid.


Er worden Kickbox/Muay Thai en Engelse Boks lessen gegeven in een informele en open sfeer. Je inzet en enthousiasme tijdens de training zijn belangrijk, je fysieke conditie niet. 


We hebben alle boksmateriaal te leen dat je kan gebruiken tijdens de lessen. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen of blessures.

Contact

Van Monck Autonomous Gym